Bekjempelse Tromsø-palme og ugress

Vi bruker ikke sprøytemiddel eller kjemi som gjør at området må stenges av. Vi bruker kokende vann på 98 grader og gjentar behandlingen. På Tromsø-palme stikker vi spyd ned i rotstokken og tilfører kokende vann. Planten kneler og mister evnen til vekst fra denne rotstokken. Behandlingen må gjentas i sesongen.

Vi buker samme økologiske metode på fjerning av ugress i bed og langs husvegger. Dette er en mye raskere metode enn tradisjonell luking hvor vi ligger på knærne i bedet.

Kategori: