Fjerning av istapper

Har du mye istapper på taket kan dette skyldes at isolasjonen eller utluftingen er for dårlig. Er taket ditt dårlig isolert kan isvann renne inn når snø og is smelter. Dette kan føre til store fuktskader på taket ditt.

Å ikke fjerne istapper kan føre til bøter og straffeforfølgelse

Istapper som henger fra tak kan være livsfarlig for fotgjengere, og som huseier og gårdeier er man lovpålagt å fjerne disse.

I Politivedtektene for Tromsø kommune, § 12 står det:

«Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere settes opp slik at de også registreres av blinde og svaksynte.»

Vi kan fjerne istapper fra bakkeplan opptil seks meter, og bruker lift eller teleskopskaft der det trengs.

Vi måker snø fra flate tak, verandaer og snø som henger utenfor tak og utgjøre en risiko for de som passerer under.

Kategori: