Fjerning av mose

Vi kan behandle tak eller andre overflater med kraftig mosevekst.
Vi påfører spesialkjemi, hvis metoden ikke virker 1 gang, kommer vi tilbake. Vi kan også påføre kjemi som hindrer mose å etablere seg i 4 år etter behandling.

Kategori: