Snømåking

Vi måker din oppkjørsel, uteområde, oppgang, gangsti, nødutganger, søppelnedkast med mer. Vi tilbyr snømåking til privatpersoner, bedrifter og borettslag i hele Tromsø.

Dere kan gjerne inngå en fast avtale om måking på bestemte tidspunkt, eller kun på forespørsel.

I tillegg til å måke snø hjelper vi selvfølgelig med andre utfordringer vinteren byr på, som:

  • Sandstrøing
  • Snømåking tak
  • Fjerning av istapper

Vi tilbyr skreddersydde vaktmester- og renholdstjenester og kan utføre alt fra A til Å.

Kategori: