Vedlikehold av eiendom

Vi tilbyr vaktmester for både privatpersoner, bedrifter og borettslag.

Vi tar oss av alle typer forefallende arbeid, og sørger sikkerheten ved å ha tilsyn til nødlys, dører, brannalarmer, sprinkler, nødutganger med mer. Vi utfører også småreparasjoner, maler, monterer skilt og fjerner søppel. Vi skreddersyr en avtale som passer best for dere.

Eksempel på oppgaver kan være:

 • Fjerne småsøppel
 • Småreparasjoner, maling etc
 • Merking parkering og montering av skilt
 • Grafittifjerning
 • Renhold garasje
 • Ugressfjerning brostein, på asfalt, langs vegger, bed mm
 • Sjekk og rens av takrenner og sluker på tak
 • Skjøtsel grønt, plenklipping, plenreparasjon stell av busker og trær, løvraking, kalking, gjødsling
 • Trefelling, flishugging trevirke og stubbefresing
 • Mosefjerning
 • Fjerne tyggegummi
 • Reparasjon lekestativ

Vi kan også utføre andre oppgaver etter avtale.

I tillegg til vaktmestertjenester tilbyr vi også renholdstjenester og utendørs vedlikehold. All-Tjeneste er ditt kontaktpunkt for alle slike tjenester.

Kategori: