Vaktmester

Vi tar oss av alle typer forefallende arbeid, samt tilsyn og sikkerhet ved bygg

Trefelling

Gre

Våre tjenester


Vedlikehold av eiendom

Vi tilbyr vaktmester for både privatpersoner, bedrifter og borettslag.

Vi tar oss av alle typer forefallende arbeid, og sørger sikkerheten ved å ha tilsyn til nødlys, dører, brannalarmer, sprinkler, nødutganger med mer. Vi utfører også småreparasjoner, maler, monterer skilt og fjerner søppel. Vi skreddersyr en avtale som passer best for dere.

Eksempel på oppgaver kan være:

 • Fjerne småsøppel
 • Småreparasjoner, maling etc
 • Merking parkering og montering av skilt
 • Grafittifjerning
 • Renhold garasje
 • Ugressfjerning brostein, på asfalt, langs vegger, bed mm
 • Sjekk og rens av takrenner og sluker på tak
 • Skjøtsel grønt, plenklipping, plenreparasjon stell av busker og trær, løvraking, kalking, gjødsling
 • Trefelling, flishugging trevirke og stubbefresing
 • Mosefjerning
 • Fjerne tyggegummi
 • Reparasjon lekestativ

Vi kan også utføre andre oppgaver etter avtale.

I tillegg til vaktmestertjenester tilbyr vi også renholdstjenester og utendørs vedlikehold. All-Tjeneste er ditt kontaktpunkt for alle slike tjenester.

Tilsyn og sikkerhet

En egen vaktmester sørger for at sikkerheten i bygget er på topp ved sjekk av brannsentral, rømningslys, sprinkler med mer. Vi går tilsynsrunder og avvik blir dokumentert og rettet opp etter avtale.

Eksempel på oppgaver kan være:

 • Tilsyn av bygning
 • Sjekk av nødlys og nødutganger
 • Sjekk av dører og svalganger
 • Sjekk av brannslukker og utvendige branntrapper
 • Sjekk av brannsentral
 • Sjekk av ventilasjon
 • Sjekk av vannbåren varme

Jevnlig tilsyn øker sikkerheten

Om du har en åpen bygård eller fellesarealer der alle kan ha adgang, er man mer utsatt for tyveri og hærverk. Faste tilsynsrunder hvor vi sjekker og sørger for at alt er i orden forebygger uønsket adferd.

Handyman-tjenester

Trenger du hjelp til å fikse ting i huset, borettslaget eller på kontoret?

Vi utfører alt fra mindre snekkeroppdrag, gulvlegging, montering av møbler, maling, reparasjon av lekeplasser og lekestativ, til rens av takrenner og vedlikehold.

Vi sørger for at parker og lekeplasser er et trygt sted for barn og ferdes, og at lekeplassen oppfyller de kriteriene som blir stilt.

Eksempler på oppgaver kan være:

 • Malerarbeid innendørs og utendørs
 • Skifte dører og låser
 • Legge gulv, laminat og parkett
 • Legge lister langs gulv, vegger, tak og vinduer
 • Montering av møbler, dusjkabinett og kjøkkenskap
 • Henge opp lamper, bilder og hyller
 • Male listverk, vinduer og kjøkkeninnredning
 • Sette opp lettvegger
 • Montere IKEA-møbler og lignende
 • Rivearbeid
 • Bortkjøring av møbler og lignende
 • Opprydding etter oppussing
 • Vi utfører også alt mulig stell av uteareale og grøntområder

Ved jevnlig stell og vedlikehold, minsker renoveringsbehovet i fremtiden.

Gulvlegging

Vi legger både laminatgulv og parkett, og utfører jobben presist og effektivt.

Vi legger selvsagt også listverk, og kan male vegger og tak slik at hele rommet blir pusset opp.

Trefelling

Har du trær som skygger for utsikten eller er sjenerende for både deg og naboer? Vi kan hjelpe deg med å felle trær i Tromsø-området.

Trefelling kan mange ganger være komplisert. Når man feller trær nære vegger og kraftledninger må man være uhyre forsiktig. Trær kan helle til siden, bakover eller forover i forhold til den siden du ønsker at treet skal falle. Erfarne fagfolk vet å velge riktig metode for å unngå skader på hus og hage. 

Vi bistår med tomterydding, beskjæring og topping av trær og busker i sammenheng med trefelling. Vi kan flishugge greiner og fjerne stubber. Vi stubbefreser ca 15 cm under bakkeplan.

Dersom du ønsker det kan du beholde barkflisen til blomsterbed eller stammen til vedfyring.  

Ønsker kunde å beholde barkeflis til sine bed, aller skal vi ta det med.


Skjøtsel grønt

Vi ivaretar grøntområdet hele sommeren og kan lage en plan for faste oppgaver:

 • Fjerne strøsand
 • Rake løv
 • Plenlufting
 • Mosefjerning
 • Kalking og gjødsling plen, stauder, roser, busker og trær
 • Reparasjon av plen
 • Plante sommerblomster, stauder, roser, busker og trær og stell av disse gjennom sommeren.
 • Luking i bed og rundt busker og trær med økologisk metode
 • Heatweed
 • Klipping av plen og gressbakke gjennom sommeren
 • Klipp av høyt gress
 • Bekjempelse Tromsø-palme
 • Trefelling
 • Beskjæring stauder, roser, busker og trær
 • Flishugging busker, topper og greiner
 • Stubbefresing
 • Barking av bed
Bekjempelse Tromsø-palme og ugress

Vi bruker ikke sprøytemiddel eller kjemi som gjør at området må stenges av. Vi bruker kokende vann på 98 grader og gjentar behandlingen. På Tromsø-palme stikker vi spyd ned i rotstokken og tilfører kokende vann. Planten kneler og mister evnen til vekst fra denne rotstokken. Behandlingen må gjentas i sesongen.

Vi buker samme økologiske metode på fjerning av ugress i bed og langs husvegger. Dette er en mye raskere metode enn tradisjonell luking hvor vi ligger på knærne i bedet.

Fjerning av mose

Vi kan behandle tak eller andre overflater med kraftig mosevekst.
Vi påfører spesialkjemi, hvis metoden ikke virker 1 gang, kommer vi tilbake. Vi kan også påføre kjemi som hindrer mose å etablere seg i 4 år etter behandling.

Snømåking

Vi måker din oppkjørsel, uteområde, oppgang, gangsti, nødutganger, søppelnedkast med mer. Vi tilbyr snømåking til privatpersoner, bedrifter og borettslag i hele Tromsø.

Dere kan gjerne inngå en fast avtale om måking på bestemte tidspunkt, eller kun på forespørsel.

I tillegg til å måke snø hjelper vi selvfølgelig med andre utfordringer vinteren byr på, som:

 • Sandstrøing
 • Snømåking tak
 • Fjerning av istapper

Vi tilbyr skreddersydde vaktmester- og renholdstjenester og kan utføre alt fra A til Å.

Fjerning av istapper

Har du mye istapper på taket kan dette skyldes at isolasjonen eller utluftingen er for dårlig. Er taket ditt dårlig isolert kan isvann renne inn når snø og is smelter. Dette kan føre til store fuktskader på taket ditt. 

Å ikke fjerne istapper kan føre til bøter og straffeforfølgelse

Istapper som henger fra tak kan være livsfarlig for fotgjengere, og som huseier og gårdeier er man lovpålagt å fjerne disse.

I Politivedtektene for Tromsø kommune, § 12 står det:

«Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere settes opp slik at de også registreres av blinde og svaksynte.»

Vi kan fjerne istapper fra bakkeplan opptil seks meter, og bruker lift eller teleskopskaft der det trengs. 

Vi måker snø fra flate tak, verandaer og snø som henger utenfor tak og utgjøre en risiko for de som passerer under.

Bestill befaring

 

All-tjeneste tilbyr også renholdstjenester i Tromsø. Du får ett kontaktpunkt til alle vedlikeholdsoppgaver

Vi selger ved

All-Tjeneste AS

 Fiolvegen 13, 9016 Tromsø
77 61 50 50

Våre tjenester

Renhold- og 
vaktmestertjenester

Betalingsmåter

Vipps (nr.129246)
Faktura/Kort/Kontant