Vedlikehold bygning

Vi tar oss av din eiendom

Vi tar oss av din eiendom

Vi tilbyr vaktmester for både privatpersoner, bedrifter og borettslag.

Vi tar oss av alle typer forefallende arbeid, og sørger sikkerheten ved å ha tilsyn til nødlys, dører, brannalarmer, sprinkler, nødutganger med mer. Vi utfører også småreparasjoner, maler, monterer skilt og fjerner søppel. Vi skreddersyr en avtale som passer best for dere.

I tillegg til vaktmestertjenester tilbyr vi også renholdstjenester og utendørs vedlikehold. All-Tjeneste er ditt kontaktpunkt for alle slike tjenester.

Eksempler på hva vi kan utføre
 • Fjerne småsøppel
 • Småreparasjoner, maling etc
 • Merking parkering og montering av skilt
 • Grafittifjerning
 • Renhold garasje
 • Ugressfjerning brostein, på asfalt, langs vegger, bed mm
 • Sjekk og rens av takrenner og sluker på tak
 • Skjøtsel grønt, plenklipping, plenreparasjon stell av busker og trær, løvraking, kalking, gjødsling
 • Trefelling, flishugging trevirke og stubbefresing
 • Mosefjerning
 • Fjerne tyggegummi
 • Reparasjon lekestativ

Vi utfører også andre oppgaver etter avtale.

Bestill befaring

All-Tjeneste AS

 Fiolvegen 13, 9016 Tromsø
77 61 50 50

Våre tjenester

Renhold- og 
vaktmestertjenester

Betalingsmåter

Vipps (nr.129246)
Faktura/Kort/Kontant